VNDC Là Stablecoin
Stacking 12,79%/năm

VNDC là top 2 Stablecoin trên toàn thế giới, được xây dựng trên nền tảng Ethereum theo chuẩn ERC-20 và Binance Chain chuẩn BEP-2

Đối tác và nhà đầu tư

Đội ngũ sáng lập

Lê Hoài Nam

President

Vương Lê Nhân

Vice President

Trần Thanh Tâm

Chief Executive Officer

Nguyễn Thị Diệp

Chief Financial Officer

Close Menu